top of page

MISSIÓ

 

 El col·legi Mare de Déu de les Neus és un centre d’una sola línia que pertany a la Congregació Agustines Germanes de l’Empar, que ofereix una educació concertada de caràcter religiós, mixt.

 

La raó de ser del nostre centre és:

 

 • Conformar una comunitat educativa de qualitat que sigui capaç d’articular dues

exigències: educació i aprenentatge sota les directrius de l’Administració Educativa i participant de la missió apostòlica de l’Església i del carisma de les Agustines Germanes de l’Empar.

 • Preparar persones per a contribuir a la millora de la societat a partir de la

capacitació en actituds, valors , coneixements i habilitats dels nostres alumnes, en

l'exercici de la llibertat, la creativitat, la responsabilitat, la democràcia i el respecte capa un mateix, cap als altres i cap a l'entorn.

 • Impulsar la projecció del centre cap a l’entorn, potenciant la utilització de les noves

tecnologies com a eina educativa.

VISIÓ

 

Volem ser un centre capaç de:

 • Potenciar el desenvolupament de l’àmbit emocional i afectiu, com a element indispensable de l’aprenentatge i desenvolupament humà.

 • Fomentar l’autoaprenentatge del nostre alumnat, amb una metodologia cooperativa i adaptada a la diversitat.

 • Desenvolupar plans de formació estratègica del professorat en un entorn tecnològic educatiu.

 • Desenvolupar de manera estratègica les dotacions tecnològiques.

 • Crear estratègies captivadores, que condueixin a un treball i una interiorització de valors d’humanisme cristià: individuals, col·lectius i cívics.

 • Elaboració de màrqueting institucional amb l’objectiu de donar a conèixer de forma real els nostres projectes en l’entorn.

 

VALORS

L’educació que oferim es fonamenta en:

 • La interioritat. Fomentar un ambient que ajudi a la reflexió, per a que el mateix alumnat construeixi des de l’interior la seva personalitat.

 • Recerca de la veritat transcendent. La veritat s’expressa a través de l’autenticitat, la honestedat, la humilitat i la sinceritat.

 • Amor-Amistat. Vivint les interaccions educador-educant en un clima d’acolliment, alegria i esperit democràtic, ajudant als alumnes a integrar-se socialment.

 • Justícia i Solidaritat. Com Escola Agustiniana, volem analitzar les causes que produeixen la injustícia i la insolidaritat, denunciar les desigualtats i educar compartint el que som i el que tenim.

bottom of page